Category: Events

ออกแบบและผลิตปกปริญญาบัตร, ปกใบประกาศนียบัตร, ปกวุฒิบัตร, ทั้งขนาด A4 และขนาดA5 ทั้งผ้าไหมและหนัง เราผลิตให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งพร้อมติดตราโลโก้สัญลักษณ์ได้ เรามีนักออกแบบพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ตรงกับความต้องการของคุณ พร้อมช่างงานHandmade ที่จะผลิตสินค้านั้นให้ได้คุณภาพตรงตามเวลาที่กำหนด เราผลิตให้หน่วยงาน รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, กระทรวง, บริษัทองค์กร, อีเว้นทร์, โรงแรม และมหาวิทยาลัย เป็นต้น – สีผ้าและวัสดุการผลิต – การทำโลโก้ลงบนสินค้า – ขั้นตอนการผลิตงาน Handmade – ติดต่อสอบถาม – ลูกค้าที่ร่วมงานกับเรา – ชมสินค้าอื่นๆ  

อ่านต่อ >>