*บริษัท/องค์กร

*ที่อยู่

*ผู้ติดต่อ

*เบอร์โทร

*อีเมล์

*สินค้า (รหัส)

*จำนวน

*เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

หมายเเหตุ

*บริษัท/องค์กร

*ที่อยู่

*ผู้ติดต่อ

*เบอร์โทร

*อีเมล์

*สินค้า (รหัส)

*จำนวน

*เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

หมายเเหตุ