Year: 2016
Budget: -
Customer: โรงแรม AL Meroz
Project: สมุดไดอารี่ผ้าไหม พิมพ์โลโก้ พร้อมตัวอักษร

สมุดไดอารี่A5ปกผ้าไหมไทย หนังกลับ และหนังPu พิมพ์เนื้อใน ปฎิทิน และProfile พิมพ์โลโก้สำหรับแจกให้กลุ่มลูกค้าโรงแรม