Year: 2012
Budget: 300 - 400
Customer: มหาวิทยาลับจุฬาลงกรณ์
Project: เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย
Website: -

เนคไทผ้าโพลีพิมพ์ลายโลโก้องค์กร พร้อมออกแบบและผลิตซองบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงองค์กร เพื่อเป็นของขวัญแจกให้กับนักศึกษาใหม่