Year: 2015
Customer: Asia Pacific International
Project: เนคไทผ้าไหม
Website: -

ชุดเนคไทผ้าไหมยกตอก ผ้าไทยอำเภอปักธงชัย กับเนคไท5สี บรรจุกล่องผ้าไหมเพื่อเป็นของขวัญแจกให้กับชาวต่างชาติ เพื่อสืบสารเอกลักษณ์ไทย