ชุดเนคไทผ้าไหมพื้นกองทัพอากาศ

Year: 2015
Budget: -
Customer: กองทัพอากาศ
Project: เนคไทผ้าไหมปักลายเซ็น พร้อมชุดเข็มกลัดในกล่องผ้าไหม
Website: -