Year: 2012
Budget: 300 - 400
Customer: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
Project: เนคไทสีพื้นปักโลโก้
Website: -

เนคไทผ้าไหมสีพื้นปักตราโลโก้มหาวิทยาลัย ซึ่งเราออกแบบโลโก้ใหม่ใช้สำหรับงานนี้โดนเฉพราะ พร้อมผลิตซองกระดาษที่สอดคร้องไปกับตัวผลิตภัณฑ์