view style:

View: 36 72 ALL

 • กล่องผ้าไหมใส่ชุดของขวัญ N 01

  กล่องผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่นำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ไทยในแบบสากล ชุดของขวัญได้แก่ แก้วมัคเซรามิค ,สมุดโน๊ตผ้าไทย ,ชุดน้ำชาเซรามิค และกระเป๋าผ้าฝ้าย จัดเป็นชุดของขวัญเพื่อแจกแก่ชาวต่างชาติในโอกาสงานประชุมสัมมนา ขนาด : 20 - 45 Cm วัสดุ : ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  โลโก้ : พิมพ์ฟอยล์…

 • กล่องหนังอเนกประสงค์ N 02

  กล่องหนังพียูฝาครอบสำหรับใส่สินค้า หน้ากล่องติดเพจโลหะสกรีนชื่อลูกค้า ขนาด : 10 * 30 Cm วัสดุ : โครงกระดาษแข็งหุ้มหนังพียู โลโก้ : เลเซอร์บนเพจโลหะ ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่เข็มกลัด N 03

  กล่องผ้าไหมฝาหีบเหิดขึ้นด้านในบุกำมะหยี่ไดคัดช่องใส่เข็มกลัด ปั้มโลโก้ลูกค้า พร้อมสายริบบิ้นผูกเป็นของขวัญ ขนาด :  5 * 7 Cm. วัสดุ : ฝานอกผ้าไหม ผ้าในผ้ากำมะหยี่ โลโก้ : ปั้มฟอร์ยทอง ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าฝ้ายใส่ของขวัญ N 04

  กล่องฝาครอบสีเหลี่ยมด้านนอกหุ้มผ้าฝ้ายคาดผ้าลายไทยพิมพ์โลโก้ลูกค้า ด้านในไดคัดช่องใส่สินค้าบุกำมะหยี่ ขนาด : 12 * 12 Cm วัสดุ : ผ้าฝ้าย ผ้าลายไทย ผ้ากำมะหยี่ โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่เหรียญที่ระลึก N 05

  กล่องฝาหีบเปิดขึ้นหุ้มผ้าไหมทั้งใบ ด้านในไดคัดวงกลมใส่เหรียญกลม ฝานอกและในสกรีนโลโก้ลูกค้า ขนาด : 9 * 9 Cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีนสี ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่ชุดเซรามิค N 06

  กล่องขนาดใหญ่ใส่ชุดเซรามิคเพื่อเป็นของขวัญพิเศษแก่ลูกค้า ขนาด : 30 * 30 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมจิวเวอรี่ N 07

  กล่องฝาหีบเปิดขึ้นทรงสีเหลี่ยมจุตรัส ด้านนอกหุ้มผ้าไหม ด้านในหุ้มผ้ากำมะหยี่ ไดคัดช่องใส่เข็มกลัด ขนาด : 10 * 10  cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมอเนกประสงค์เล็ก N 08

  กล่องฝาครอบโชว์ร่องข้าง ด้านนอกผ้าไหมทั้งใบ ด้านในไดคัดผ้าจับจีบสำหรับใส่สินค้า ขนาด :  10 * 12 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมแปดเหลี่ยม N 09

  กล่องผ้าฝาครอบทำมุม 8 มุม เพิ่มความแข็งแรงให้กล่อง หุ้มผ้าไหมทั้งใบ ขนาด :  8 * 12 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่น้ำหอม N 10

  กล่องผ้าหีบเปิดขึ้นหุ้มผ้าไหมทั้ง ใบฝาบนติดเพจโลหะโลโก้ลูกค้า ด้านในไดคัดช่องใส่ขวดน้ำหอม ขนาด : 10 * 20 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : เลเซอร์บนเพจโลหะ ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่รังนก N 11

  กล่องผ้าไหมทรงแปดเหลี่ยม เจาะช่องหน้าต่าง หุ้มผ้าไหมทั้งใบ ด้านในบุผ้าไดคัดช่องใส่สินค้า ขนาด : 25 * 25 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่ชุดกาแฟ N 12

  กล่องผ้าไหมฝาหีบเปิดขึ้น ด้านนอกหุ้มผ้าไหมติดโลโก้ลูกค้า ด้านในแบ่งกันสองชั้น ชั้นบนถาดยกได้ติดริบบิ้น หุ้มด้านงานกระดาษพิมพ์ลาย ขนาด : 20 * 35 cm วัสดุ : ผ้าไหม กระดาษพิมพ์ โลโก้ : พิมพ์ ราคา :…

 • กล่องผ้าไหมใส่เซรามิค N 13

  กล่องผ้าไหมขนาดใหญ่พิเศษ ออกแบบเพื่อปกป้องสินค้าเซรามิคได้เป็นอย่างดี ด้านนอกหุ้มผ้าไหมติดโลโก้ ด้านในหุ้มกระดาษพิมพ์สี พร้อมไดคัดช่องใส่สินค้า จัดวางอย่างละเอียดพร้อมตัว Support กันสินค้ากระแทก ขนาด : 50 * 50 cm วัสดุ : ผ้าไหม กระดาษ โลโก้ : ปั้มเคทอง ราคา…

 • กล่องผ้าไหมอเนกประสงค์ใหญ่ N 14

  กล่องฝาหีบหุ้มผ้าไหมทั้งใบ คาดริบบิ้นติดเพจโลโก้ลูกค้า ฝาเปิดติดแม่เหล็กเพื่อล๊อคฝาเข้ากับตัว ขนาด : 25 * 40 * 15 วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : เลเซอร์บนเพจโลหะ ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมสปา N 15

  กล่องผ้าไหมดีไซน์เก๋ จัดวางแยกชิ้นเป็นรูปทรงดอกไม้ห้าชิ้น กล่องฝาครอบหุ้มผ้าไหมทั้งใบ ปั้มโลโก้ลูกค้า ขนาด : 20 * 20 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : ปัม้คทอง ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่เข็มกลัด N 16

  กล่องผ้าไหมฝาหีบเปิดขั้น ด้านนอกหุ้มผ้าไหมปั้มเคทองโลโก้ลูกค้า ถาดด้านในบุด้วย EVA ไดคัดช่องใส่เข็มกลัด บุด้วยผ้ากำหยี่ ขนาด :  วัสดุ :  โลโก้ : เลเซอร์บนเพจโลหะ ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมแก้วไวน์ N 17

  กล่องผ้าไหมฝาครอบเจาะช่องหน้าต่าง ด้านในไดคัดช่องใส่แก้ว หุ้มด้วยผ้าไหม ขนาด : 15 * 30 วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่แก้วเซรามิค N 18

  กล่องหุ้มผ้าไหมทั้งใบ แบ่งกันช่องใส่แก้วสองใบ ฝาครอบถึงฐาน ติดแม่เหล็กหนึ่งตำแหน่ง ด้านนอกตกแต่งด้วยริบบิ้นกลม ปิดด้วยคลั่งปั้มโลโก้ลูกค้า ขนาด : 15 * 25 วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : คลั่งปั้มโลโก้ ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่แผ่นซีดี N 19

  กล่องสไลด์ข้างติดริบบิ้น หุ้มผ้าไหมทั้งใบ ปั้มโลโก้ลูกค้า ด้านในถาดใส่แผ่นซีดีสไลด์ข้าง หุ้มด้วยโฟม EVA บุกำมะหยี่ไดคัดกลมใส่แผ่นซีดี ขนาด : 15 * 15 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : ปั้มเคทอง ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่เครื่องสำอาง N 20

  กล่องฝาสมุดเปิดข้างติดแม่เหล็กซ่อนสองชุด ฝาหน้าเจาะช่องหน้าต่างติดแผ่นใส ด้านในบุโฟม EVA ไดคัดช่องใส่สินค้า ปั้มโลโก้ลูกค้า ขนาด : 15 * 20 * 5 วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : ปั้มเค ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่เนคไท N 21

  กล่องฝาสมุดเปิดข้าง หุ้มผ้าไหมทั้งใบ คาดโลโก้ลูกค้า ขนาด : 15 * 30 cm วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : ปั้มเคเงิน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่การ์ด N 22

  กล่องฝาสมุดเปิดขึ้น หุ้มผ้าไหมทั้งใบ ขนาด : 9 * 15 วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : เลเซอร์บนเพจโลหะ ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่เนคไท N 23

  กล่องผ้าไหม คาดผ้าสกรีนโลโก้ลูกค้า ขนาด : 15 * 30 วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ : สกรีน ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่ชุดชากาแฟ N 24

  กล่องหนังพียูฝาครอบสำหรับใส่สินค้า หน้ากล่องติดเพจโลหะสกรีนชื่อลูกค้า ขนาด :  วัสดุ :  โลโก้ : เลเซอร์บนเพจโลหะ ราคา : ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

 • กล่องผ้าไหมใส่สมุดหนังสือ N 25

  กล่องใส่หนังสือหุ้มผ้าไหมทั้งใบ ปั้มโลโก้เคทอง ติดริบบิ้น ขนาด : 15 * 21 * 10 cm. วัสดุ : โครงกระดาษแข็งหุ้มกระดาษ โลโก้ :  ปั้มUV ปั้มฟอร์ย ราคา :…

 • กล่องผ้าไหมใส่สมุดหนังสือ N 26

  กล่องใส่หนังสือหุ้มผ้าไหมทั้งใบ เจาะช่องใส่วงลี ปั้มโลโก้เคทอง ฝาดิดแม่เหล็กซ่อนสองชุด ด้านในถาดสองชั้นยกขึ้นได้ ขนาด : 30 * 30 * 20 cm. วัสดุ : โครงกระดาษแข็งหุ้มกระดาษ โลโก้ :  ปั้มเค ราคา…

 • กล่องผ้าไหมใส่เหรียญ N 27

  กล่องหีบเปิดข้าง หุ้มผ้าไหมทั้งใบ ติดตัวล๊อคกล่องด้านข้าง ติดเพจโลหะลูกค้า ด้านในไดคัดกลมใส่เหรียญขนาดมาตราฐาน ขนาด : 15 * 15 * 5 cm. วัสดุ : ผ้าไหม โลโก้ :  เพจโลหะ ราคา…

 • กล่องใส่ชุดจานชาม N 28

  กล่องขนาดใหญ่พิเศษใส่ชุดจามชามตราไก่ของธนบดีเซรามิค (เป็นการทำงานร่วมกับธนบดีเซรามิค) รูปแบบกล่องทรงฝาหีบออกแบบให้ปกป้องสินค้าที่เป็นเซรามิคได้อย่างดี ด้วยการจัดวางและช่องไดคัดอย่างละเอียด ฐานยกสูงสำหรับโชว์สินค้า ขนาด : 50 * 40 * 30 cm. วัสดุ : โครงกระดาษแข็งหุ้มกระดาษ โลโก้ : พิมพ์Offset ปั้มUV…