กล่องโอนกรรมสิทธิ์บ้าน SB-A-13

  • PRODUCT CODE : กล่องโอนกรรมสิทธิ์บ้าน SB-A-13
  • DETAIL : กล่องโอนผ้าไหม
  • MATERIAL : ผ้าไทย, ผ้าไหม, ผ้าขาวม้า และอื่นๆ
  • LOGO : ปัก, พิมพ์, สกรีน, ปั้มเค, ป้ายผ้าและป้ายโลหะ

กล่องผ้าโอนบ้านและคอนโด กล่องใส่สินค้า ใส่เอกสารสำหรับลูกค้าเข้าอยู่คอนโดและบ้านที่ทำการโอน สามารถใส่รีโมทและกุญแจห้องพักและของอื่นๆ เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าทีมีต่อBrandของคุณ วัสดุผลิตจากผ้าและหนัง มีขนาดกล่องเท่ากับกระดาษ A4 และขนาดเอกสารโฉนดที่ดิน สามารถออกแบบและใส่โลโก้ได้ รับ Made to Oder

สอบถามด่วน

Description

กล่องผ้าโอนบ้านและคอนโด
กล่องใส่สินค้า ใส่เอกสารสำหรับลูกค้าเข้าอยู่คอนโดและบ้านที่ทำการโอน สามารถใส่รีโมทและกุญแจห้องพักและของอื่นๆ เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าทีมีต่อBrandของคุณ วัสดุผลิตจากผ้าและหนัง มีขนาดกล่องเท่ากับกระดาษ A4 และขนาดเอกสารโฉนดที่ดิน สามารถออกแบบและใส่โลโก้ได้ รับ Made to Oder